Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS315/ISR-CS316/ISR-CS317/ISR-CS336

Hãng sản xuất: INSIZE
Tình trạng: Còn hàng

Model: ISR-CS Series
Xuất xứ: INSIZE
Bảo hành: 12 tháng

Giá (chưa thuế): 3.080.000₫

 Gọi để có giá tốt

 TP. Hà Nội: 0859.788.333

 TP. HCM : 0972.124.827

- Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS Series
- Hãng sản xuất: INSIZE
- Bảo hành: 12 Tháng
- Model: ISR-CS Series

Thông số kỹ thuật Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS Series


Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR Series

Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS315 (8 khối mẫu)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) :0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm
- Độ nhám (Rz): 0.29, 0.55, 0.91, 1.74, 2.6, 4.65, 7.87, 15.6µm

Model: ISR-CS316 (8 khối mẫu)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) :0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm
- Độ nhám (Rz): 0.3, 0.53, 0.88, 1.56, 2.64, 4.4, 7.71, 15.3µm

Model: ISR-CS317

- Để kiểm tra, xác định và chỉ định độ nhám bằng kí hiệu
- Chống rỉ, làm bằng Niken tinh khiết
- Phương pháp gia công: 
- Mài phẳng theo đường chéo:
- Độ nhám Ra: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm
- Độ nhám Rz: 0.4, 0.6, 0.74, 1.26µm
- Mài phẳng theo song song:
- Độ nhám Ra: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm
- Độ nhám Rz: 0.34, 0.56, 0.63, 1.23µm
- Số lượng: 8 khối mẫu

Model: ISR-CS318 (4 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm
- Độ nhám (Rz):0.46, 0.54, 0.63, 1.23µm
- Dành cho  sản phẩm hòan thiện-Độ nhám (Rz) : 0.36, 0.7, 1, 1.4µm

Model: ISR-CS319 (8 khối mẫu)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) :0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz): 1.92, 3.2, 6.15, 12.5, 23.7, 48.7, 102, 185µm

Model: ISR-CS320 (8 khối mẫu)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) :0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz): 1 7, 3 2, 6 1, 12 2, 23.7, 47.5, 95, 190µm

Model: ISR-CS321(8 khối mẫu)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) :0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz): 1.92, 3.82, 6.45, 12.2, 25.2, 49.8, 92.6, 191µm

Model: ISR-CS322 (4 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Dành cho lỗ khoan:
- Độ nhám(Ra) : 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm
- Độ nhám (Rz):1.7, 3.2, 6.4, 12.8µm
- Dành cho khoan:
- Độ nhám(Ra) : 1.6, 3.2, 6.3, 12.5µm
- Độ nhám (Rz):7.5, 15.5, 31, 60µm

Model: ISR-CS323 (8 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz): 1.8, 3.68, 6.63, 12.8, 25.6, 53, 97.5, 197µm

Model: ISR-CS325 (8 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50, 100µm
- Độ nhám (Rz):3.84, 6.7, 12.2, 25.2, 48.7, 99.9, 190, 361µm

Model: ISR-CS326

- Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS326
- Để kiểm tra, xác định và chỉ định độ nhám bằng kí hiệu
- Chống rỉ, làm bằng Niken tinh khiết
- Độ nhám Ra: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm
- Độ nhám Rz: 0.9, 1.55, 3.37, 7.42, 18.5, 31µm

Model: ISR-CS328 (6 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3µm
- Độ nhám (Rz):1.1, 3.5, 6.15, 8.78, 22.19, 40.8µm

Model: ISR-CS329 (4 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
-  Dành ho nổ cát:
- Độ nhám(Ra) : 3.2, 10.5, 18, 25µm
- Độ nhám (Rz):19 2, 63, 108, 150µm
- Dành cho nổ nạp:
- Độ nhám(Ra) : 3.2, 8, 13, 18µm
- Độ nhám (Rz):19.2, 48, 78, 108µm

Model: ISR-CS331 (8 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz):2.5, 4.5, 7.2, 14.2, 24.7, 51.2, 105, 196µm

Model: ISR-CS333 (5 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3µm
- Độ nhám (Rz):3, 5.6, 12.4, 22.5, 61µm

Model: ISR-CS334 (7 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm
- Độ nhám (Rz):3.2, 8, 16, 32, 56, 112, 225µm

Model: ISR-CS335 (6 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6µm
- Độ nhám (Rz):0.31, 0.56, 1, 2, 4.2, 9µm

Model: ISR-CS336 (5 khối chuẩn)

- Kiểm tra và xác định độ nhám bề mặt
- Độ chính xác: + 20% ~ -25%, Ra <0.1μm
- Độ chính xác: + 12% ~ -17%, Ra> 0.1μm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 2632 (ISR-CS329 đạt tiêu chuẩn ISO 8503/1)
- Không rỉ, làm bằng niken tinh khiết
- Độ nhám(Ra) : 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm
- Độ nhám (Rz):0.29, 0.35, 0.67, 0.72, 1.52µm

Ngoài cung cấp Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS Series công ty chung tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm có thể kể đến như:

  • Máy đo độ bóng - Độ nhám
  • Máy đo độ dày lớp phủ, mạ
  • Máy đo độ cứng kim loại
  • Máy đo khoảng cách
  • Máy đo độ bám dính sơn,...

=>>XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN

Liên hệ mua hàng giá tốt

Zalo & Skype: 0859.788.333

Mail: info@vnqtech.com

Giao hàng trong 24h

Giao hàng trong 24h

Với đơn hàng trên 500.000 đ
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0859.788.333
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Sản phẩm bạn đã xem
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM